Cnoic, Ceardaíocht agus Cáca i gCairlinn, Co. Lú

Tá an sos lár téarma timpeall an choirnéil. Má tá turas lae á phleanáil agat lena linn, mholfainn go mór dul go Cairlinn, Co. Lú.

Suite ar Leithinis Chuaille le radharcanna áille ar Bheanna Boirche, Loch Chairlinn agus Shliabh Feá, is í Cairlinn ceann de na sráidbhailte is deise in Éirinn, i mo thuairimse. Má tá tú gafa leis an tsiúlóireacht, an tsiopadóireacht, leis an mbia nó leis an eachtraíocht lasmuigh, tá neart roghanna iontacha duit i gCairlinn.

Tá an sráidbhaile bríomhar seo suite timpeall uair a chloig ó Bhéal Feirste agus uair go leith ó Bhaile Átha Cliath. Is áit aoibhinn í do thuras lae. Tá búitíceanna deasa ann, neart bialann agus caiféanna, mar aon le rogha mhaith féilte éagsúla ar siúl ó cheann ceann na bliana. Murar thug tú cuairt ar an áit cheana, seo cúpla cúis a mholfainn duit dul ann go luath.

Siúlóireacht

carl1.jpg

Tá cáil ar Chairlinn de bharr na roghanna iontacha siúlóireachta atá ar fáil ann. Is cuma cén cineál siúlóide atá uait – ceann gearr réidh nó ceann níos dúshlánaí sna cnoic, tá éagsúlacht álainn thart timpeall an tsráidbhaile agus radharcanna áille ar chuile cheann díbh.

Glasbhealach Chairlinn agus Ó Méith

carlin3.jpg

Má tá siúlóid nó babhta rothaíochta deas réidh uait, is fiú go mór an Bealach Glas idir Cairlinn agus Ó Méith a thriail. Tá an glasbhealach 6.2 km ar fad agus leanann sé an tseanlíne iarnróid ar bhruach Loch Chairlinn. Tá radharcanna áille thart timpeall air agus tá sé breá sábháilte do ghasúir i bhfad ó thrácht. Tosaíonn an glasbhealach ag Muiríne Chairlinn, ach is féidir do shiúlóid nó do bhabhta rothaíochta a thosú ag pointí éagsúla ar an mbealach chun é a dhéanamh níos giorra. Breathnaigh ar an mbróisiúr don ghlasbhealach anseo

Bealach na Tána

carling5.jpg

Má tá siúlóid níos faide agus níos dúshlánaí uait, tá Bealach na Tána 40 km ar fad agus leanann sé roinnt de na cosáin ón bhfinscéal cáiliúil Táin Bó Cúalinge. Tá meascán talaimh agus cosán ann: bóithre, féar, sléibhte agus talamh foraoise. Tá radharcanna áille thar Loch Chairlinn agus Bheanna Boirche ar an tsiúlóid seo. Tá léarscáileanna agus treoracha maithe le fáil anseo 

Sliabh Feá

sheep.jpg

Rogha dheas eile don tsiúlóireacht ná Sliabh Feá. Tá 8km de chosáin éagsúla ann agus tá siad marcáilte go han-soiléir. Is féidir Cosán Lúb an Choimín nó Cosán Lúb Bhearna Mhéabha a thógáil ag brath ar cé chomh haclaí is fuinniúil atá tú ag mothú ar an lá. Tá go leor tréad caorach agus cúpla gabhar ann mar chomhluadar do na siúlóirí ar na siúlóidí seo. Tuilleadh eolais anseo

goat.jpg

Bia agus Deoch

Tá scoth na mbialann, na gcaiféanna agus na mbeáranna i gCairlinn le gach cineál bia ar fáil do gach cineál buiséid. Seo roinnt áiteanna a thaitníonn liomsa.

PJ O Hare’s

Tá an beár traidisiúnta seo suite i lár an bhaile. Tar éis bheith amuigh ag siúlóireacht sa gceantar máguaird, tá sé go hálainn teacht ar ais anseo ar lá stamhlaí agus greim bia a fháil cois tine. Tá an bia anseo go hálainn agus tá an-bhéim ar thairgí úra áitiúla. Tá an bia mara anseo ar ardchaighdeán agus tá rogha leathan acu: oisrí, seabhdar, crúba portáin, pióg éisc, trosc faoi fhuidreamh agus neart eile. Má tá tú stiúgtha leis an ocras, mholfainn go mór linguini bia mara a ordú- tá an mhias seo an-bhlasta ar fad.

Má thagann tú go Tigh PhJ ar lá samhraidh, tá seans maith ann go mbeidh an gairdín beorach ar oscailt agus slua ann amuigh faoin aer. Bíonn ceol beo ar siúl ann go minic chomh maith. Bíonn na bannaí ceoil agus an biachlár luaite ar an suíomh idirlín acu.

Ruby Ellen’s Tea Rooms

rubys.jpg

Má tá tú chomh tógtha le tae, cáca agus foirne tae liomsa, beidh tú iomlán gafa leis an gcaifé gleoite seo. Tá na seomraí tae seo suite i lár an bhaile i seanteach atá cóirithe go hálainn. Tá na seomraí tae ar dhá leibhéal éagsúla sa teach agus tá seantroscan, drisiúir agus tae gréithe scaipthe timpeall an tí. Tá tinteáin i lár roinnt de na seomraí freisin. Tá rogha iontach cácaí, pióga, milseoga agus sconaí de dhéantús baile ar an mbiachlár agus tá siad úr agus blasta. Déanann siad tae beag do ghrúpaí ar chostas an-réasúnta chomh maith. Má tá sé i gceist agat cóisir na gcearc a eagrú i gCairlinn, b’fhéidir go mbeadh suim agat san áit seo! Tabhair súil ar an mbiachlár anseo

Siopa Sceallóg Ma Bakers

Ar lá te grianmhar i gCairlinn, le boladh láidir sceallóga san aer, tá sé an-deacair diúltú don chathú gan dul go Ma Bakers. Is féidir an t-iasc agus sceallóga a ithe taobh amuigh agus taitneamh a bhaint as an ngrian.

An tSiopadóireacht

Má tá tú an-tógtha leis an tsiopadóireacht, tá cúpla búitíc beag agus siopaí dearthóra agus ceardaíochta a dtaitneoidh leat ann. Is breá liom féin cuairt a thabhairt ar an Carlingford Design House le breathnú ar an seodra agus ealaín álainn atá acu. Tá tairgí ar díol agus ar taispeáint acu ó 40 dearthóir agus ealaíontóir éagsúil agus bíonn ranganna éagsúla ar siúl ann. Siopa ceardaíochta eile atá i lar Chairlinn ná Carlingford Craft. Tá an siopa seo suite ar an bhfána a théann suas Sliabh Feá agus tá ceardaithe agus ealaíontóirí éagsúla ina bhun. Má thugann tú cuairt ar cheachtar den dá áit seo ní bheidh aon leithscéal agat filleadh abhaile gan chúpla bronntanas (fiú más duit féin iad!).

Siopa beag eile a thaitníonn go mór liom ná Molly May’s. Is sórt taisce an siopa seo agus bíonn sé an-deacair teacht amach gan rud éigin a cheannach. Má tá teach nua ceannaithe nó ar cíos agat, tá neart inspioráide le fáil anseo. Díoltar péint chailce Annie Sloan ann agus bíonn ceardlanna éagsúla ar siúl: péinteáil chailce, découpage, déanamh scáthlán lampa agus conas seantroscán a athrú ó bhonn.

Tá roinnt siopaí éadaí ann freisin má tá am agat tar éis an méid thuas a dhéanamh!

Conclúid

Is cuma cén aois atá agat nó cén cineál sosa atá uait, má chaitheann tú lá nó deireadh seachtaine i gCairlinn, ní bheidh aon ghanntanas rudaí le déanamh nó le feiceáil ann. Má tá tú ag iarraidh triail a bhaint as gníomhaíochtaí faoin aer, tá neart roghanna siúlóireachta thart timpeall an tsráidbhaile nó d’fhéadfaí seisiún cadhcála, boghdóireachta nó sórbáil a dhéanamh. Má tá lá níos éadroime uait, d’fhéadfaí tosú le tae beag in Ruby Ellen’s agus dul ar aghaidh go Molly May’s chun ceann dá ranganna a dhéanamh. D’fhéadfaí an tráthnóna a chríochnú ansin ag brabhsáil timpeall na siopaí deasa eile agus dinnéar a fháil i gceann de na bialanna nó beáranna sa sráidbhaile. Bíonn neart féilte  agus imeachtaí éagsúla ar siúl le linn na bliana chomh maith. Seo blaiseadh beag den réimse leathan imeachtaí a bheas ar siúl sna seachtainí agus míonna amach romhainn:

Higher Vision Festival 2017 (Féile Cheoil agus Ealaíon) 17ú Márta 2017

Carlingford National Leprechaun Hunt 23 Aibreán 2017

Comórtas Poc Fada 5 Lúnasa 2017
Tuilleadh Eolais:
carl.jpg

 

 

 

One thought on “Cnoic, Ceardaíocht agus Cáca i gCairlinn, Co. Lú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s